Maxulin

Maxulin omdöme

Recension av Maxulin

Maxulin (tidigare Testomax) är ett testosterontillskott distrubrerat av Norska Norvital AS som även ligger bakom kosttillskott som Provexin och Oslo Skin Lab.  

Norvital grundades 1998 och marknadsför sig som Skandinaviens ledande företag inom försäljning av hälsoprodukter. Norvital distribuerar Maxulin till män i hela Norden med Sverige och Norge som största marknader.

Norvital är även medlem i Nordma som är en branschorganistaion för hälsoprodukter och verkar som en garant för att upprätthålla branschens rykte så väl som produkternas kvalitet.

Vi har skrivit en recension om Maxulin med omdöme, betyg och sammanfattning. Detta för att öka medvetenheten om testosterontillskott i allmänhet, om Maxulin i synnerhet och förhoppningsvis räta ut flera frågetecken om det populära preparatet.

Innehållsförteckning

Vad är Maxulin?

Maxulin är ett testoterontillskott för män som är avsett att användas för att motverka reducerade testosteronnivåer så väl som för att förebygga sjunkande testosteronnivåer.

Kosttillskottet Maxulin säger sig kunna ge män ökad energi, lust och muskelstyrka vid kontinuerlig användning tack vare att preparatet innehåller något som heter Testofen och flera övriga ingredienser som män ofta får brist på. 

Maxulin är avsett för alla män, men primärt till män som tränar eller är 40år+ och känner symptom som minskad energi, muskelstyrka och sexlust. Det är i dessa kategorier preparatet säger sig göra mest verkan.

Vad är testosterontillskott?

Testosterontillskott är en hälsoprodukt som används för att frigöra reducerade testosteronnivåer i kroppen eller för att förebygga och motverka att så sker.

Testosteronnivåerna reduceras ofta med åldern och man tappar funktion i basala verksamheter som energi, lust och muskelstyrka. Då kan det hjälpa att tillföra extra tillskott av ingredienser som frigör ökade nivåer av testosteron och hjälper kroppen att återgå till normala nivåer igen.

I Maxulins fall har man kombinerat flera ingredienser som män ofta får brist på och som de behöver för att frigöra testosteron, man har sedan kombinerat detta med det patenterade extraktet Testofen.

Innehåll & ingredienser

Maxulin innehåller flera ämnen som män inte sällan får brist på i takt med att åldern gör sig påmind och flera andra ingredienser som hjälper män att återfå normala testosteronnivåer.

De flesta mineraler och vitaminer som Maxulin innehåller får man i sig genom att äta animaliska produkter, men det är ofta svårt att få i sig tillräckligt och därför är ett extra tillskott inte fel. Dock går det inte att få i sig Testofen på något annat sätt än att äta kosttillskott så som Maxulin. 

Vad är Testofen?

Testofen innehåller flera olika ämnen som kombinerat ger en testosteronhöjande effekt. 

Fenugreek/bockhornsklöver är själva essensen i patenterade testofen som är extrakt av Trionella foenum-graecum. 

Vad är Magnesium?

Magnesium är en mineral som behövs för att bistå omsättningen av kalcium samt hjälpa nerv och muskelfuktionen. Magnesium hjälper även till att producera protein.

Vad är Zink?

Zink är en mineral som alla behöver. Det är en mineral som hjälper till att omsätta fett, kolhydrater och protein.

Vi får i oss Zink genom animaliska produkter som kött, fullkorn och mejeriprodukter.

Vad är Vitamin B6?

Vitamin B6 är också viktig för proteinomsättningen och har en mycket viktig funktion för nervernas verksamhet. 

Dosering

Maxulin föreskriver att 1-2 tabletter ska intagas dagligen för bästa möjliga effekt. Den rekommenderade dosen på 1-2 tabletter bör inte överskridas. Om du äter andra recceptbelagda läkemdel bör du rådfråga din läkare innan bruk av Maxulin.

Test av Maxulin

Det finns flera kundberättelser som Maxulin har delgett av sina kunder där de beskriver att de testat Maxulin och fått orken tillbaka med ökad energi. Detta sägs vara en av de positiva effekterna av patenterade Testofen.

Vi har även kartlagt recensioner och kommenterar om Maxulin på nätet och andra forum där övervägande majoritet är otroligt positiv till preparatet. De flesta är män över 40år som har haft minskad energi till följd av låga testosteronnivåer.

Det finns även kunder som har använt Maxulin som hävdar att preparatet inte fungerar och inte fungerar för dem. Majoriteten av kunderna är dock positiva till Maxulin efter att ha testat testosterontillskottet.

Studier

Preparatet har genomgått flera studier för att vetenskapligt testa huruvida Maxulin har någon effekt på ökade testosteronnivåer i kroppen eller inte.

I en studie med 60 deltagande fick en grupp av 30 personer fenugreek och den andra gruppen på 30 fick placebo. Under de 8 veckor som studien pågick påvisade tillslut att nivåerna av fritt testosteron ökade markant till följd av träningen, emellertid ökade testosteronnivåerna extra mycket i fenugreek-gruppen. Vilket drar slutsatsen att fenugreek ökar frigörandet av testosteron vid träning.

I en annan slumpmässig studie där fenugreek placebotestades på 49 deltagare resulterade det i ökad styrka i bänk- och benpress så väl som minskad mängd kroppsfett. I resultatet genomgick två grupper samma träningsprogram varav hälften fick fenugreek och hälften fick placebo. Resultatet finns redovisat i tabellen nedan.

Resultat Fenugreek (testofen) Placebo
Ökning i bänkpress
9,19 %
4,22 %
Ökning i Benpress
9,19 %
4,22 %
Minskat kroppsfett
-2,34 %
-0,39 %

Erfarenheter

Av de erfarenheter vi har tagit del av gällande test av Maxulin har övervägande majoritet uppgett att man har upplevt en  ökad känsla av energi, lust och muskelstyrka. Detta är effekter som de kombinerade mineralerna, vitaminerna och Testofen i Maxulin sägs ge som resultat.

Det är uppenbarligen oklart om Maxulin har effekt på alla eftersom många även anger att det inte ska ha hjälp just dem. Det finns även flera diskussioner på diverse forum så som Flashback om preparatets funktion.

Emellertid har dock de flesta angett att de tycker att Maxulin har haft en positiv effekt vid användning och därför kan det vara en idé att åtminstone testa om det funkar för dig. 

Biverkningar

Maxulin har inte påvisat sig ge upphov till några allvarliga biverkningar, men har kunnat orsaka magbesvär när preparatet har intagits på tom mage. Vår rekommendation är därför att ta Maxulin i samband med måltid.

Är Maxulin farligt?

Nej, det finns inget rapporterat som ska ge upphov till något som anses vara farligt för hälsan vid använing av Maxulin. 

Om du använder recceptbelagda mediciner bör du dock rådfråga din läkare innan du börjar bruka Maxulin. Överskrid heller inte den rekommenderade dosen

Är Maxulin doping?

Maxulin är inte klassat som doping och Fenugreek som Testofen innehåller är även vanligt i vanliga hälsokostbutiker. Om du skulle vara elitidrottare är dock rekommendationen att rådfråga din läkare för säkerhets skull.

Maxulin på apotek & återförsäljare

Maxulin säljs exklusivt på deras egna hemsida maxulin.se och dessvärre inte hos några återförsäljare så som Aptoea, Apoteket, Kronan eller Life.

Kostnad & pris

Maxulin är en produkt som måste användas kontinuerligt för att ge någon effekt. Därför säljs endast Maxulin på prenumeration och inte som engångsköp. Dock finns det ingen bindningstid och man kan säga upp prenumerationen när som helst.

Preparatet säljs i bland annat Sverige, Norge, Finland & Danmark och endast på prenumeration i alla de ovan nämnda marknaderna också.

Första leveransen av Maxulin kostar 189kr och varar i 6 veckor vid rekommenderad daglig dos. Efter de första 6 veckorna kostar det därefter 378kr inklusive porto.

Testosterontillskott & liknande preparat

Det finns inte bara Maxulin på den svenska marknaden när det kommer till testosterontillskott. Om man skummar igenom hälso- och gymrelaterade butiker finns det massvis med testosterontillskott till hands.

Om du vill veta mer om kosttillskott i allmänhet besök livsmedelsverkets hemsida här!

Är Maxulin bättre än andra testosterontillskott?

Det är oklart huruvida Maxulin skulle vara bättre än andra preparat, men innehållet av fenugreek/bockhornsklöver i Maxulin är även vanligt förekommande i andra testosterontillskott. Den kombinerade effekten av de vitaminer och mineraler som Maxulin innehåller är dock fördelaktig i kombinerat för män med låga nivåer av testosteron.

Är Maxulin en bluff eller funkar det?

Det är en viktig fråga huruvida Maxulin är en bluff eller om det faktiskt fungerar. Faktum är att många recensioner och omdömen om användare av Maxulin vittnar om att preparatet funkar. Det är emellertid så att en minoritet vittnar om motsatsen.

Att Maxulin skulle vara en bluff tillbakavisar dock de randomiserade placebostudier som har genomförts vid ett urval av deltagare som bland annat påvisade ökning av styrka i ben- och bänkpress. 

Den bästa möjligheten att ta reda på om Maxulin faktiskt fungerar och har en effekt på ditt testosteron helt enkelt att beställa ett en testprenumeration på 6 veckor och ifall det inte motsvarar dina förväntningar är det bara att avsluta prenumerationen utan uppsägningstid. 

För & Nackdelar

Det finns uppenbart flera fördelar med att använda Maxulin på regelbunden basis, men också några nackdelar som vi dock anser överskuggas av de positiva delarna av preparatet.

Flera studier och kundberättelser vittnar om att Maxulin har gett dem ökad muskelstyrka, minskad trötthet och ökad sexlust. Dock säljs Maxulin endast på prenumeration och preparatet måste användas regelbundet för att ge effekt vilket kan bli kostsamt i längden.

Sammanfattning, omdöme & betyg

Sammanfattningsvis kan vi konstatera av denna recension att Maxulin är ett testosterontillskott innehållande ämnen som i studier påvisat sig ha god effekt på och frigör testosteron. I flera recensioner på nätet har vi dock kunnat fastlägga att flera har vittnat om motsatsen.

Den övervägande majoriteten av kundberättelserna är dock positivt inställda till Maxulin som testosterontillskott. Vi föreslår därför att man beställer Maxulin och provar i 6 veckor för att testa om preparatet fungerar för dig. Om det inte funkar är det enkelt att säga upp prenumerationen som är utan bindningstid.

Vanliga frågor & svar

Är Maxulin en bluff?

Maxulin är ett kosttillskott som har fått både ris och ros av sina användare. Men att Maxulin skulle vara en bluff tillbakavisar de placebostudier som har påvisat att preparatet har en effekt på testosteronnivån.

Fungerar Maxulin?

Det finns flera kundberättelser som vittnar som att Maxulin har hjälpt dem att få tillbaka energi när åldern har gjort sig påmind och testosteronnivåerna har varit reducerade. Dessutom har flera placebostudier påvisat att preparatet fungerar.

Biverkningar och Maxulin?

Det finns inga kända allvarliga biverkningar vid användning av Maxulin. Dock är det rekommenderat att inta preparatet i samband med måltid.

Säljer apotek Maxulin?

Maxulin är ett testosterontillskott som säljs exklusivt av Norvital som äger Maxulin, därför går det inte att köpa någon annanstans än på deras hemsida.

Rekommenderar ni Maxulin?

Vi anser att man själv bör testa preparatet för att se om man tycker att det har en positiv effekt på energi, lust och muskelstyrka. Det går alltid att säga upp helt utan bindningstid om man inte vill fortsätta prenumerera.