Provexin

Provexin recension

Recension av Provexin

Provexin är ett preparat med positiv effekt på ärftligt håravfall utgivet av det norska företaget Norvital AS. Norvital som bland annat är distributör och ägare av det populära testosterontillskottet Maxulin.

Norvital AS har många månatliga prenumeranter över hela Norden och grundades så sent som 2005 och har sedan starten vuxit snabbt med en redovisat omsättning på 145 Miljoner NOK 2020.

Provexin är ett mycket omtalat preparat mot ärftligt håravfall vilket gjorde att vi blev nyfikna och ville undersöka huruvida preparatet verkligen fungerar eller om det bara är en bluff?

Vi har recenserat Provexin med omdöme, betyg och försökt gå till botten med preparatet.  Detta har vi gjort genom att höra kundberättelser, läst recensioner på forum så som flashback, trustpilot och genomfört tester med Provexin.

Innehållsförteckning

Vad är Provexin?

Provexin är ett preparat som innehåller ett ämne som heter pentanediol som vid applicering ökar vattenmängden i det allra yttersta hudlagret och därigenom hindrar hårsäcken från att dö.

Många män kan börja tappa hår redan vid 18 års ålder och detta beror oftast på ärftligt håravfall (androgen alopeci). Det kan vara jobbigt att i tidig ålder tappa hår och göra att man får komplex för att man börjar bli tunnhårig.

Provexin går att använda för alla som är över 18 år och förhindrar därmed att man tappar hår genom det tidigare nämnda ämnet pentanediol. Preparatet innehåller utöver pentandiol även andra ämnen som är gynnsamma för hårtillväxt.

Vad är håravfall?

Håravfall är något som kan drabba alla, men det är framförallt ärftligt håravfall bland män som är det allra vanligaste orsaken till att man blir tunnhårig och flintskallig med åren.

Ärftligt håravfall kallas även för androgen alopeci och drabbar oftast män över 18 års ålder. Många gånger brukar man använda sin far som referens för hur tunnhårig eller tjockhårig man kommer att bli när man blir gammal. Faktum är att det faktiskt oftast är manliga släktingar på mormoderns sida som avgör om man tappar hår eller inte.

Med det sagt är det givetvis inte alltid på mormoderns sida som man ärver håravfall utan det kan även ärvas av sin far också, men det är det allra vanligaste.

Innehåll & ingredienser

Provexin A100HFs innehåll innehåller mängder av ingredienser där själva essensen i preparatet är 1,5-Pentanediol. Det är denna ingrediens som gör att vattenhalten ökar i hudlagret och skyddar därmed hårsäckarna från ämnen som kan blockera dem.

I övrigt innehåller som tidigare nämnt en mängd övriga ingredienser som ska betinga och stimulera hårsäckarna för att skapa en gynnsam hårtillväxt.

Vad är Provexin A100HF?

Provexin A100HF är hela Norvitals registrerade varumärke på preparatet. Egentligen är hela benämningen på Provexin även innehållande ®A100HF med ® som betyder “registered trademark symbol”.

Dosering - Hur använder man Provexin?

Att använda Provexin är mycket enkelt. Norvital föreskriver att man ska dosera Provexin genom att applicera gelen två gånger per dag och den ska masseras ordentligt ända in i hårbotten. En viktig detalj att komma ihåg är att gelen inte får sköljas bort efter applicering.

Test av Provexin

Provexin är ett beprövat preparat med både goda recensioner så väl som studier som underbygger dess funktion och legitimitet.

Vi har gått igenom recensioner, omdömen och betyg av Provexin på olika forum och tagit del av kundberättelser från användare av Provexin. I recensionerna har det varit lite blandad kompott om det fungerar eller inte. Det ska dock sägas att majoritet av recensionerna hävdar att preparatet har haft en god effekt på deras ärftliga håravfall.

De negativa recensionerna kan ha sin grund i att man inte har testat Provexin tillräckligt länge. De flesta som har fått en god effekt av preparatet har använt det i minst 6 månader.

Studier & forskning

Två viktiga ingredienser i Provexin har varit föremål för en studie där konklusionen av studien var att Provexin A100 var effektivt mot manligt håravfall. Studien genomfördes med 20 stycken manliga deltagare i åldrarna 18-20 med androgenic alopecia (ärftligt håravfall).

16st av deltagarna smorde in sin hjässa och kala partier med A100 2 gånger om dagen i 4 månader. 2 deltagare använde A100 i 3 månader. Efter 4 månader hade 56% av de 16 deltagarna som fullföljde hela studien ökat sin hårtillväxt med mer än 50% och 31% av deltagarna hade ökat hårtillväxten med över 100%.

Hela studien går att ta del av på följande länk.

Studien på Sahlgrenska om Provexin

Den ovan nämnda studien som genomfördes på 20 deltagare, men fullföljdes av 16 deltagare genomfördes på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

I studien räknade man hårstråna före behandlingen med Provexin och efter behandlingen hade man konstaterat mycket positiva resultat med fler hårstrån än tidigare.

Erfarenheter av Provexin

Efter de kundberättelser vi har tagit del av så väl som recensioner på forum som Flashback och recensionssajter så som Trustpilot har vi kunnat konstatera att den övervägande majoriteten av användare av Provexin är mycket nöjda med preparatet.

Erfarenheten av kunder på Flashback och Trustpilot har även vädrat sitt missnöje med utebliven effekt vid användning av Provexin. Emellertid vet vi inte om brukaren har använt preparatet under tillräckligt lång tid för att se önskad effekt.

Före & efter

Thomas är en regelbunden användare av Provexin som har dokumenterat sin hårtillväxt med före och efter bilder efter användning av Provexin.

Thomas provade mängder med produkter för att motverka ärftligt håravfall, men tyckte inte om biverkningarna som de produkterna lämnade. Efter att ha använt Provexin i 4-5 månader noterade han att håret hade blivit lite tätare. Efter 7 månader börjande han spara ut håret och därefter var han en regelbunden användare av Provexin.

Första bilden längst till vänster är månad 1 och bilden i mitten redovisar resultatet efter månad 7. Slutsatsen är att de kala partierna på hjässan har minskat.

Provexin före efter

Resultat

Ytterligare ett exempel på en användare av Provexin har kunnat redovisa ett resultat som på bilden nedan. Detta resultat har uppnåtts efter användning av Provexin i endast 3 månader. 

Personen som har testat Provexin nedan heter Fardin och han citerar nöjt efter endast tre månaders användning av provexin, ”Mitt hår betyder allt för mitt utseende”.

Biverkningar

Som Thomas tidigare kungjorde i sin redovisning av Provexin konstaterade han att Provexin inte lämnade några biverkningar som flera andra liknande preparat hade gjort.

Provexin har inga rapporterade kända allvarliga biverkningar och dessutom har preparatet genomgått flera studier och säkerhetsvärderingar där inga biverkningar har konstaterats.

Är Provexin farligt?

Provexin är inget farligt preparat och har som tidigare nämnt inga rapporterade biverkningar. Det ska dock endast användas på frisk och oskadad hud.

Provexin för kvinnor

Androgen alopeci, alltså ärftligt håravfall är allra vanligast bland män, men kan dessvärre även drabba kvinnor. Hos vissa kvinnor kan håravfallet börja redan innan man fyllt 30 år även om det är mycket vanligare senare i livet.

Provexin marknadsförs mest till män eftersom det är män som i större utsträckning lider av ärftligt håravfall. Det ska dock sägas att Provexin även är ett effektivt preparat mot håravfall även hos kvinnor.

Fungerar Provexin mot kvinnligt håravfall?

Provexin är inte ett preparat som exklusivt fungerar mot manligt håravfall utan det fungerar lika bra till kvinnor som lider av androgen alopeci (ärftligt håravfall).

Köpa Provexin på apotek

Provexin är ett preparat som säljs exklusivt på Provexins hemsida och går därmed inte att köpa på Apoteket, Apotea, Apohem, Meds eller något annat nätapotek. Det går dessvärre heller inte att köpa i någon hälsokostbutik så som Life eller liknande.

Kostnad & pris

Provexin säljs av Norska Norvital AS på Provexins hemsida under samma varumärke. Preparatet säljs endast via prenumeration eftersom preparatet måste användas regelbundet.

Norvital AS är ett av Norges största bolag med fokus på kosttillskott och flera hundratusen prenumeranter på deras olika preparat.

Preparatet kostar 149kr de första 4 veckorna och kostar därefter 298kr varje månad med leverans varje månad.

Liknande preparat

Det finns faktiskt flera olika preprat mot ärftligt håravfall som liknar Provexin. Vi har listat några av de mest populära nedan och skrivit en kortare beskrivning av Minoxidil Orifarm och Rogaine Forte.

Minoxidil Orifarm

Minoxidil Orifarm är ett preparat som ska stimulera hårtillväxt och tidiga former av håravfall hos så väl kvinnor som män. Minoxidil Orifarm måste användas i minst 4 månader innan man noterar någon effekt. Minoxidil Orifarm går att köpa på Apoteket, Apohem.

Rogaine forte

Rogaine Forte är också ett preparat som används mot ärftligt håravfall. Preparatet säger sig bromsa upp håravfallet och får endast användas av män och kvinnor över 18år. Även Rogaine Forte går att köpa på Apoteket, Apohem.

Är Provexin det bästa preparatet mot håravfall?

Det är svårt att säga om Provexin är det bästa preparatet mot håravfall, men det har i studier påvisat sig ha god effekt efter några månaders användning. Dessutom är den övervägande majoriteten av Provexins kunder väldigt positiva till deras produkt.

Priset på Provexin är också ungefär detsamma som Rogaine forte och Minoxidil Orifarm.

Är Provexin en bluff eller funkar det?

Det är för många tufft för självförtroendet när håret börjar tunnas ut, vikarna kryper uppåt och en kal fläck börjar synliggöras på hjässan. Då vill man så klart få det konfirmerat på förhand att provexin fungerar och inte bara är en bluff.

Det finns flera kundberättelser med för och efter bilder som tydligt visar på att Provexin ska ha en positiv effekt på hårtillväxt så väl som en preventiv åtgärd mot håravfall.

Dessutom påvisar en trovärdig studie från Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg att innehållet i Provexin faktiskt fungerar och inte är någon bluff.

Emellertid är det kunder som även har varit besvikna på preparatet och hävdat att det är en bluff. Det är dock oklart varför det inte har fungerat för den enskilda individen, men en orsak kan vara att preparatet inte har använts under tillräckligt lång tid för att stimulera hårsäckarna.

Om Provexin är en bluff eller funkar får i slutändan lämnas till användaren själv att avgöra, men det ska sägas att en övervägande majoritet är positivt inställda till preparatet och hävdar bestämt att det fungerar mycket bra!

För & Nackdelar

Det finns många fördelar med Provexin som preparat. Det ska verka som en preventiv åtgärd mot håravfall och stimulera hårtillväxt på applicerad plats på hjässan. 

Nackdelen med Provexin är att det måste användas regelbundet och att det endast säljs på prenumeration. Dock går prenumerationen lätt att säga upp om man inte längre vill vara kund hos Provexin.

Sammanfattning, omdöme & betyg

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att så väl studier som kundberättelser har bekräftat för oss att Provexin har fungerat väldigt bra och haft en god effekt på deras hårförlust.

Det är dock ett mindre antal som har varit negativt inställda till Provexin. Det är därmed intressant att veta varför det fungerar för en majoritet, men inte för dem. Det kan som vi tidigare avhandlat bero på att man inte använt preparatet under tillräckligt lång tid.

Vi tycker själva att man ska prova Provexin och se om det fungerar för dig. Det mesta tyder på att preparatet ska fungera. Om det mot förmodan inte skulle göra det går det lätt att avsluta sin prenumeration av Provexin.

Vanliga frågor & svar

Är Provexin bra?

Det mesta tyder på att Provexin är bra och ska fungera mot ärftligt håravfall.

Har provexin någon effekt?

Provexin har genom sitt unika innehåll en effekt på ärftligt håravfall (androgen alopeci). Det hävdar en studie på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och flera kundberättelser som vi har tagit del av.

Hur avslutar man Provexin?

Det är enkelt att avsluta sin prenumeration på Provexin. Det är bara att logga in på sitt konto och avsluta prenumerationen. Det går också att mejla eller ringa till Provexin för att där avluta sin prenumeration.

Finns Provexin i Sverige?

Ja, Provexin saluförs i Sverige via Norvital AS som är ett norskt bolag. 

Hjälper Provexin mot håravfall?

Det ska enligt en studie från Sahlgrenska Universitet ha god preventiv effekt mot håravfall.

Rekommenderar ni Provexin?

Vi varken rekommenderar eller avråder någon från att köpa Provexin. Det bästa är att själv beställa Provexin och testa det i ett antal månader för att se om det fungerar, om inte är det bara att avsluta prenumerationen som är helt utan bindningstid.